Az Aszód-Galgamácsai veszélyes hulladéktároló mozgatása

A veszélyes hulladékok lerakásánál követelmény a csapadékvizek bejutásának megakadályozása a tárolótérbe.
Ha a lerakó megtelt, akkor elkészül a tároló felső lezárása, rekultiválása. (Termőföld elhelyezés és füvesítés.)
A lezárást követően már nincs szükség a fedésre, ezért a lefedés tovább mozgatható.
Erre először 2009. március végén a Heed Kft. közreműködésével elkészült tervek alapján került sor.
A kb. 6300m2-t lefedő, 64m fesztávolságú acélszerkezetű ponyvafedést 7 óra 28 méterrel mozgattuk tovább 28 méterrel az új helyére.
A tolásról készült film (100 szoros gyorsításban) itt tekinthető meg.
2012-ben továbbmozgatva a fedés elérte a tárolótér végét.

2014-ben a hulladéktároló fedését elbontották és egy új (az un. 10-es számú) tározó felett újra összeszerelték. Az új helyen az első továbbmozgatásra 2015-ben került sor. 2021. tavaszáig már 168 métert tolták előre a fedést.